ALICJA ANDRZEJEWSKA SPOŁECZNIKIEM ROKU - PRZYJACIELEM DZIECKA