Czy majątek współmałżonka wchodzi do masy upadłości?