Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu cz.4