ROZMOWA Z PAWŁEM PAWŁOWSKIM PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SWARZĘDZU