Wio koniku…czyli sobotnio-niedzielne pokazy w Muzeum.