UMOWA NA GARNCARSKĄ, KUŚNIERSKĄ, GARBARSKĄ I PŁÓCIENNICZĄ PODPISANA