partnerzy partner - SM Swarzędz partner techniczny - Inea

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SPRZEDAJE NIERUCHOMOŚĆ PRZY NIESZAWSKIEJ

Udostępnij

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu ogłasza zamiar sprzedaży prawa użytkowania/prawa nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Nieszawskiej 7 w Poznaniu. Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości wynosi 2.685.000,00 zł netto. Oferty nabycia należy złożyć do 30 października.

Nieruchomość na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12/4, ark. 21, obręb Główna, o pow. 0,2793 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO2P/00114318/5.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, który został adaptowany z hotelu robotniczego. Budynek wolnostojący, częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny, z jedną klatką schodową, z dachem płaskim krytym papą, o pow. użytkowej – 767,32 m2. W budynku znajdowały się 42 lokale mieszalne, w tym w stosunku do trzech lokali mieszkalnych toczy się postępowanie eksmisyjne, pozostałe lokale są niezasiedlone.

Teren działki płaski, nieogrodzony, z dojazdem od ul. Nieszawskiej. Teren częściowo utwardzony - chodnik przy budynku i częściowo zagospodarowany zielenią.

Działka posiada następującą infrastrukturę techniczną:
- sieć energetyczna,
- sieć wodociągowa (miejska),
- sieć kanalizacji burzowej i sanitarnej,
- sieć telefoniczna.

Nieruchomość, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Poznania – plan Tereny przemysłowe w rejonie ul. Wrzesińskiej (Vw) – przyjętego przez Radę Miasta Poznania uchwałą LXVII/1332/VII/2018, z dnia 22.05.2018 roku, znajduje się na terenie przeznaczonym na cele zabudowy usługowej (83%) i teren dróg – symbol 2U i 2KDW, przy czym zapisy planu dopuszczają zachowanie i przebudowę istniejących budynków lub lokali o funkcji innej niż usługowa.

Dla przedmiotowej nieruchomości wydana została decyzja Prezydenta Miasta Poznania nr 2474/2009 z dnia 27.11.2009 roku wyrażająca zgodę na rozbiórkę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. Na dzień dzisiejszy w ramach ww. decyzji dokonano rozbiórki przybudówki do budynku mieszkalnego oraz likwidację ścian działowych w lokalach niezasiedlonych.

W związku z powyższym,
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu
zaprasza do składania ofert nabycia nieruchomości.
Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości wynosi
2.685.000,00 zł netto

Oferty można składać w zamkniętych kopertach
z napisem „Oferta na zakup nieruchomości”
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu,
62-020 Swarzędz, ul. Kwaśniewskiego 1.

Oferty należy złożyć do dnia 30.10.2019 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz być podpisana przez Oferenta.

Termin związania złożoną ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych, przy czym termin ten liczy się od dnia otwarcia ofert.

Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty notarialne, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi Oferentami. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamiaru sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości
można uzyskać oraz samą nieruchomość można oglądać
w dni robocze od godz. 9.00 do godz. 12.00, po uprzednim ustaleniu terminu.
Tel. 61 64 69 229, 61 64 69 253, 61 817 39 64
e-mail: 
zarzad@sm-swarzedz.pl

 

 

 

Zobacz również:

Zobacz wszystkie
Zamknij X
Nasza strona korzysta z ciasteczek (ang. cookies) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Korzystając z niej bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.